Expedícia Uh (Už) 2015

Na Ukrajine Už, na Slovensku Uh. Zaujímavá rieka ukrajinsko–slovenského pohraničia. Objekt nášho výskumu zameraného na inventarizáciu druhov a biodiverzitu vybraných skupín vodného hmyzu. Cieľ našej výpravy.

V auguste 2015 sa dvaja členovia a bývalý študent katedry ekológie zúčastnili prvej časti expedície organizovanej v rámci plnenia úloh projektu „Ephemeroptera, Plecoptera, Diptera biodiversity trip along the Uzh river, Ukraine” ktorý finančne podporila organizácia: FAN (B) – Förderkreis für allgemeine Naturkunde (Biologie).

Začiatky bývajú ťažké a platilo to aj pre túto akciu. Komunikácia s ukrajinskou stranou nám dala zabrať. Informácie o Ukrajine strašili a stresovali naše manželky. Pravdu povediac, aj my sme sa čiastočne pred začatím cesty obávali, pretože média nás denne sýtia rôznymi hrozivými správami z tohto regiónu. Okrem konfliktu na východe Ukrajiny bol našou potenciálnou hrozbou „boj gangov“ spojený s „bojom dobrých a zlých policajtov“, ktorý začal tesne pred našou cestou v blízkosti hraníc so Slovenskom. Práve to bola naša cieľová destinácia… Stačilo však pár minút za hranicami a presvedčili sme sa, že situácia je pokojná, ľudia milí…. aspoň na západe krajiny. Ukrajina, ako sme ju tu videli, je krásna, plná usmiatych a prívetivých ľudí s krásnou prírodou. Tak trochu nám pripomínala Slovensko z rozprávania našich rodičov. K negatívam Zakarpatia patria asi iba rozbité cesty (čo ale miestnym vodičom vôbec neprekážalo) a všadeprítomné odpadky (viac ako na Slovensku).

Ako sa na vedeckú expedíciu patrí, namierili sme si to hneď po príchode do Užhorodu k vode. Začali sme pracovať na rieke Uh pod touto metropolou zakarpatskej časti Ukrajiny. Okrem hmyzu, ktorý bol hlavným cieľom našej expedície, nás často pri práci v Uhu, ale aj niektorých jeho prítokoch, sprevádzali kúpajúce sa deti a dokonca aj dospelí (ďalšia paralela s minulosťou našej krajiny?). Voda bola síce (ne)príjemne teplá, väčšinou nás v extrémne horúcom počasí vôbec neosviežila, teda z pohľadu „rekreantov“ na kúpanie vhodná. Aj prostredie bolo na prvý pohľad krásne. Vzhľadom na to, čo sa vo vode a okolí nachádzalo, by sme ju však na kúpanie a vodné športy určite neodporúčali. Pri pozornejšom pohľade sa nedali prehliadnuť predmety rôzneho použitia a pôvodu – teda odpadky, v tokoch a ich blízkosti. Komunálne a často silné organické znečistenie však domácim zjavne neprekážalo a tak sme im nekazili radosť našimi názormi a odporúčaniami.

Spoluautor blogu Jozef Oboňa – pózujúci fotografovi, v pozadí domáca „rekreantka“
Uh pod Užhorodom – prvá lokalita (bystrozrakí uvidia ďalších „rekreantov“)

 

Našim cieľom nebola osveta, tobôž rekreácia. Chceli sme sa dostať po hlavnom toku rieky Uh a jeho prítokoch až takmer k prameňu v blízkosti dediny Stužica a cestou na vhodných lokalitách zbierať materiál na ďalšie štúdium. A tak sa začala tvrdá práca. Cez deň sme zbierali vzorky lariev vodných bezstavovcov a smýkali dospelce v okolí riek a v noci sme chytali dospelé jedince na svetlo v blízkosti miesta kde sme nocovali.

Členovia expedície: Jožo a Ľuboš Hrivniak tvrdo pracujúci (Peter Manko mimo záber – fotografujúci)

 

Celkovo sme počas našej cesty navštívili viac než 25 vybraných lokalít, no pre extrémne teplo a sucho sme vzorky odobrali len z 19 miest.

Mohutný tok Uhu sa v roku 2015 premenil na takmer suché koryto. To málo vody, čo v ňom zostalo, bolo v dolnej časti toku 32 až 36 °C teplé…

 

Medzi najkrajšie lokality patrili hlavne prítoky rieky v oblastiach bez ľudských sídel. Tie sa aj z pohľadu biodiverzity vodného hmyzu javili najzaujímavejšie, no na presné výsledky, ich spracovanie a publikovanie potrebujeme ešte čas. Okrem toho nás na jar budúceho roku čaká druhá časť expedície. V tej sa zameriame hlavne na zalesnené, málo narušené (pastiermi hovädzieho dobytka, rekreantami a producentmi energie nevyužité) časti povodia Uhu.

Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať organizácii FAN (B)- Förderkreis für allgemeine Naturkunde (Biologie) za finančnú podporu projektu. Našim manželkám ďakujeme za pochopenie, trpezlivosť a podporu.

Riečka Šipot – krásny prítok Uhu

 

Riečka Šipot pár kilometrov nižšie (Ako z horskej bystriny urobíte eutrofizovanú stojatú vodu? Postavte na nej malú vodnú elektráreň.)

 

Riečka Vojvodin– prítok Šipotu

 

Rieka Turja – prítok Uhu

 

Jožo – hľadajúci nové druhy pre vedu

 

Jožo – tvrdo pracuje(alebo zase pózuje?)

 

Ľuboš dokumentuje prácu ukrajinských kolegov Mariny a Romana loviacich bystrušky
Peter pri práci
Peter pri práci
Ľuboš – zbierajúci

 

Ľuboš – opäť zbierajúci
Ľuboš loví....
Ľuboš loví….
Peter si robí poznámky o lokalite (a pózuje?)
Peter si robí poznámky o lokalite (a pózuje?)
Spoločný presun na lepšie miesto (Peter a Ľuboš)
Spoločný presun na lepšie miesto (Peter a Ľuboš)
a opäť tvrdá práca.... (Ľuboš a Peter)
a opäť tvrdá práca….
(Ľuboš a Peter)

 

Toto nie je rekreant – ukrajinský kolega Voloďa brodiaci Uh pod Užhorodom (dôvod neznámy)
Toto už rekreanti sú.
Toto už rekreanti sú.

 

Autori blogu: Jozef Oboňa a Peter Manko, Katedra ekológie FHPV PU