Misia „sex“ aj „asex“ v Bulharsku

Keď je malá Katka iba celá matka a nepodobá sa na tatka!

Čo keby Vám niekto položil takúto otázku: Vymenujte všetky sladkovodné ryby, ktoré poznáte…

Asi by sme si spomenuli na kapra, pstruha či šťuku…. a tu by sme možno aj skončili…

Ak by ste sa na túto otázku opýtali v Bulharsku, odpoveď by bola asi podobná… možno s výnimkou najznámejšej ryby Bulharska „pyrženej cace“ (Пържена цаца) – šproty.

Okrem týchto, laickej verejnosti dobre známych „jedlých“ druhov, existujú aj také ryby, ktoré sú menšie, no dokonca ich častokrát nepoznajú ani športoví rybári. Medzi takéto ryby patria aj pĺže, konkrétne zástupcovia rodu Cobitis. Tieto ryby žijú na dne riek a v Európe dorastajú maximálne do 13 cm. Takže by sme sa z nich veľmi nenajedli… a asi preto ich prehliadame… No nie všetci! Pre vedcov z našej katedry predstavujú veľmi zaujímavý objekt výskumu. Nezaujímame sa samozrejme ich gastronomickú vhodnosť či nevhodnosť, nás zaujíma ich rozmnožovanie. A to je tak trochu o „sexe“ ale aj o „asexe“.

Poďme ale pekne poporiadku. Bežný druh ryby, napríklad taký kapor je typickým gonochoristom, teda mamka kapor a tatko kapor majú spolu malé kapríky. Keď sa ale bližšie pozrieme na rodinku pĺžov, tak jednoduché rozdelenie na matku, otca a deti tu už nie je. Niektoré populácie pĺžov sú tvorené aj asexuálne sa rozmnožujúcimi jedincami – odborne sa nazývajú polyploidné hybridy. Vedecké vysvetlenie tohto termínu znie asi takto: sú to jedince, ktoré vznikajú hybridizáciou (krížením) dvoch druhov pĺžov. Hybridné potomstvo tak disponuje genómom, ktorý obsahuje dve sady chromozómov, naviac od dvoch druhov pĺžov. Hybridné jedince, ktoré prežijú, sa znova neresia s jedincami iných druhov pĺžov a môžu tak priberať ďalšiu chromozómovú sadu. Výsledkom sú polyploidné jedince (zväčša samice) disponujúce 3 až 4 sadami chromozómov od troch druhov pĺžov.

Zdá sa vám to komplikované? Ešte nie? Tak pokračujeme ďalej… Polyploidné samice sú schopné ďalej sa rozmnožovať asexuálnym spôsobom – gynogenézou. Gynogenéza je spôsob rozmnožovania, pri ktorom samica využíva spermie samca na aktiváciu vývinu vlastných vajíčok. Genetická informácia spermie však do vajíčka nevstupuje. Tieto samice využívajú vlastné sexuálne mimikry (maskovanie) a preto ich samec nevie odlíšiť od sexuálne sa rozmnožujúcich samíc vlastného druhu. A tak samec, ktorý vynaložil energiu na dospievanie a neresil sa s touto samicou, nezanecháva v potomstve svoju genetickú informáciu.

No a teraz si tú „gynoneviemčo“ zjednodušíme… Samica stretne samca a logicky by sme očakávali, že potomstvo bude tak trochu po „mamke“ a tak trochu po „tatkovi“. Ale nie je tomu tak. Iba samica sa stáva „pravou matkou“, jej potomstvo je vlastne klonom jej samej. Samec, ktorý mal byť otcom, odpláva s dlhým nosom (alebo plutvou?). Aj keď sa snažil (potomstvo síce nebude po poštárovi), ale nebude ani po tatkovi. Nenaplnil svoje životné poslanie. Myslí si, že svoju úlohu splnil, ale svoje gény neodovzdal. Svojej partnerke poslúžil, ako stimul pre jej vlastnú reprodukciu. Ešte dobre, že nie sme pĺže a ženy nás potrebujú a my ich tiež…

V povodiach Dunaja na území Bulharska, spolu takto koexistujú tri druhy pĺžov, ktoré vytvárajú vzájomné polyploidné hybridy. Tieto trochu „sexy“ a trochu „asexy“ rybky môžete vidieť na obrázku.

Vybrané druhy pĺžov vyskytujúce sa v čiastkových povodiach Dunaja v Bulharsku (zhora: Cobitis elongatoides, C. strumicae a C. elongata)
Vybrané druhy pĺžov vyskytujúce sa v čiastkových povodiach Dunaja v Bulharsku (zhora: Cobitis elongatoides, C. strumicae a C. elongata)

 

A keďže sme Katedra ekológie, na celý problém sa chceme pozrieť komplexne. Ako všetci dobre vieme, ekológia nie je veda o triedení a recyklácii odpadov, ale je to veda o vzájomných vzťahoch organizmov a prostredia, v ktorom sa vyskytujú. A preto nás nezaujíma iba „sex“ či „asex“. Zaujímajú nás najmä vzťahy pĺžov k vybraným abiotickým faktorom vodného prostredia. Jednak na úrovni druhov, ale hlavne koexistencia sexuálnych a asexuálnych (klonálnych) línií. Jednou z lokalít, ktorú sme počas našej výpravy do Bulharska navštívili bola rieka Katuneshka.

Rieka Katuneshka povodie Dunaja (BG)
Rieka Katuneška, povodie Dunaja (BG)

 

V tejto rieke sa spolu vyskytujú všetky 3 uvedené druhy pĺžov a ich vzájomné asexuálne hybridy. Preto tu vzniká množstvo otázok.

Konkurujú si tieto jedince medzi sebou?

Aká je ich distribúcia v rámci habitátov, ktoré osídľujú?

Kto je v konkurenčnom boji efektívnejší?

Aké je rozpätie abiotických faktorov, v ktorých pĺže alebo ich hybridy dokážu realizovať svoju ekologickú niku?

To všetko sú otázky, na ktoré sa snažíme nájsť aspoň čiastočnú odpoveď…

Lovná skupina odoberajúca vzorky z rieky Dunaj pri meste Ruse. Ichtyologický prieskum realizovali členovia katedry Ekológie PU, českej a bulharskej akadémie vied
Lovná skupina odoberajúca vzorky z rieky Dunaj pri meste Ruse. Ichtyologický prieskum realizovali členovia katedry Ekológie PU, českej a bulharskej akadémie vied

 

A čo praktický význam týchto štúdií? Medzinárodná únia ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN) k roku 2015 eviduje 50 druhov pĺžov. Z toho v kategóriách kriticky ohrozených (CR) až takmer ohrozených (NT) je zaradených až 26 druhov. Medzi hlavné faktory spôsobujúce tento stav, patrí degradácia prirodzených biotopov, v ktorých sú pĺže schopné prežiť a rozmnožiť sa. Nadobudnuté exaktné údaje o ich ekologických nárokoch a rozšírení v prirodzených podmienkach, tak môžu poskytnúť východiskové informácie ktoré sa budú dať uplatniť v praktickej ochrane týchto nesporne zaujímavých druhov.

Život v okolí bulharských riek (rieka Botunya)
Život v okolí bulharských riek (rieka Botunya)

 

Autor blogu: Jakub Fedorčák, Katedra ekológie FHPV PU

Táto práca bola realizovaná z projektu: Inovácia vzdelávacieho a výskumného procesu ekológie ako jednej z nosných disciplín vedomostnej spoločnosti (ITMS 26110230119), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. A projektov: VEGA (1/0916/14) Koexistencia prírodných klonov a biotypov hybridného komplexu rodu Cobitis v procesoch sukcesie, GA ČR (GA13-12580S) Studium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonální populací na modelu evropských sekavců (2013-2017, GA0/GA).

1 919 myšlienok na “Misia „sex“ aj „asex“ v Bulharsku”

 1. This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
  XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
  Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
  You read this – it means it works! 😉
  Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

 2. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Рады будем предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам надо конкретные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  как положить деньги на кошелек авито через сбербанк
  авито аккаунт wot
  счетная машина для денег авито
  как создать новый аккаунт в авито
  заработок авито кошелек

 3. I ᴡas suggested this website Ƅy my cousin. I’m
  not sure whethsr this post iѕ wrіtten Ƅү him ɑs no one else know ѕuch detailed about mmy prⲟblem.
  Υou aгe incredible! Τhanks!

 4. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Рады будем предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  как с кошелька авито снять деньги с карты
  аккаунты для авито купить
  купить кошелёк на авито
  деньги в долг на авито липецк
  фальшивые деньги на авито

 5. Nice post. І used to be checking cߋnstantly this blog and I’m impressed!
  Ꮩery helpful ijfo specially thee ⅼast ѕection 🙂 I taake cazre
  ⲟf suсһ info much. I was looking foг thіs paгticular information for a long time.
  Tһank yoᥙ and ɡood luck.

 6. It is actually ɑ nice and useful piece off info. І am glad that уoᥙ shared this
  սseful info wіth us. Pleaѕe keep uѕ սp to datе likе this.
  Thanks for sharing.

 7. Wow, awesome blog structure! Ꮋow ⅼong һave you evr bеen running a blog for?
  yoᥙ made running a blog glance easy. Τһe entire glance ߋf your website is excellent,
  as ᴡell ɑs the contеnt!

 8. Normɑlly I Ԁon’t reaԁ article ⲟn blogs, ƅut Ӏ would lіke to say that thіs ԝrite-uр very pressured mee to check oᥙt and Ԁo it!
  Your writing style һas Ƅeen surprised mе.
  Thank ʏou, vеry great post.

 9. Hello! I simply wаnt to ցive you a huɡe thumbs up for your great informаtion you һave
  gоt right here on thhis post. Ι will be returning to yоur
  website for mlre soon.

 10. Нave you ever thoսght abߋut including a littlе bit more thɑn јust our articles?
  Ι mean, ѡhat yoᥙ say is valuable and everything. Bᥙt think about
  if you added some greаt pictures օr video clips tο givе yoᥙr posts more,
  „pop“! Yourr cntent is excellent but ᴡith pics аnd videos, thjs
  sige ϲould defiknitely ƅe օne оf the mօѕt beneficial іn its niche.
  Good blog!

 11. you are in reality a just right webmaster.The site loading velocity is amazing.It kind of feels that you are doing any distinctive trick.Furthermore, The contents are masterpiece.you have done a excellent activity in this topic! Destiny 6 Cheat

 12. If some one wishes to be updated with newest technologies afterward
  he must be pay a quick visit this web page and be up to date
  every day.

 13. A lot of thanks for your entire effort on this site.Kim takes pleasure in engaging in internet research and it is simple to grasp why.I hear all relating to the powerful mode you convey good suggestions through this web site and even recommend participation from people on the area while our own daughter is undoubtedly becoming educated a lot of things.Have fun with the rest of the new year.You’re performing a fabulous job. Rules of Survival Coin Hack

 14. Superb blog you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.If you have any recommendations, please let me know.Thanks! Rules of Survival Cheat

 15. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice.Perhaps you can write next articles referring to this article.I desire to read more things about it! Rise Of the Kings Cheat

 16. A lot of thanks for your entire effort on this site.Kim takes pleasure in engaging in internet research and it is simple to grasp why.I hear all relating to the powerful mode you convey good suggestions through this web site and even recommend participation from people on the area while our own daughter is undoubtedly becoming educated a lot of things.Have fun with the rest of the new year.You’re performing a fabulous job. Need For Speed No Limits Mod Hack

 17. Hi tһere, I discovered your web site by thee usе of Google at thhe ѕame tіme as searching fоr a related matter, үour website camе սp, іt looks
  good.I havve bookmarked it іn my gookgle bookmarks.
  Ηi there, simply Ьecame aware ߋff yⲟur log νia Google, and found tһat itt iis trսly informative.

  Ι am going too be areful fߋr brussels. I ill bе grateful іf you continue tһіs in future.A ⅼot of peopple ѡill bе benefited out
  of yoսr writing. Cheers!

 18. I’m impressed, I need to say.Actually rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you could have hit the nail on the head.Your idea is excellent; the problem is something that not enough persons are talking intelligently about.I’m very happy that I stumbled across this in my seek for one thing referring to this. huuuge casino hack

 19. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area .Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.Reading this information So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.I most certainly will make certain to don’t forget this website and give it a glance regularly. House of Fun hacked version